יום א', יב’ באדר א' תשע”ט
תכנית לימודים כיתה ז'.

תוכנית הלימודים החדשה לכיתה ז', מופיעה באופן רשמי ומלא באתר מפמ"ר מתמטיקה (להלן הקישור - אתר מפמ"ר מתמטיקה ). המידע שמופיע בקישורים הבאים מחולק ל-4 קטגוריות: 1. הקנייה/תרגול 2. משחק הקטגוריות מכילות יישומונים, משחקים, דפי תרגול ועוד ומתבססות על ראשי הפרקים של תוכנית הלימודים. מבנה התוכנית: א. תוכנית הלימודים מחולקת לשלושה תחומים - מספרי, אלגברי וגאומטרי. על שלושת התחומים להילמד תוך שילוב מושכל ביניהם. ב. הלימוד מבוסס על שלושה סבבים שכל אחד מהם מתבסס על הסבבים שקדמו לו. התחום האלגברי והתחום הגאומטרי נלמדים בכל שלושת הסבבים, ואילו התחום המספרי נלמד בשני הסבבים הראשונים.